अंकलिपि

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. १,२,३, इ. पासून शंभर पर्यंतचे अंक. पाढे, अकरकी, एकोत्री, पावकी, निमकी इ. पासून आउटकी वगैरे पर्यंतचे धडे लहान मुलांना ज्या पुस्तकातून शिकवतात ते.
  2. अंकड्यानी संख्या लिहिण्याची पद्धत.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • लिंग : स्त्रीलिंगी


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे