अंकाईटंकाई

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : खानदेशातील एका खिंडीच्या दोन बाजूस असलेले अंकाई व टंकाई या नावाचे दोन किल्ले ( त्यांच्या मधील खिंडीस दक्षिणचा दरवाजा म्हणतात. )
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • लिंग : स्त्रीलिंगी


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे