अकर्तव्य

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. करावयाला योग्य नव्हे ते,
  2. जे करावयाचे योजलेले नाही ते.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ = नव्हे + कर्तव्य; कृ = करणे.


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे