अकल्मष

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : १. पापरहित, निष्पाप, २. पूर्वग्रहाने अदूषित.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ नकारार्थक + कल्मष म्हणजे पाप, मल
  • प्रकार : विशेषण


[१] अकल्मष on Wikipedia.Wikipedia

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे