अकार्य

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. जे करावयास अनुचित किंवा अयोग्य तें,
  2. जे कार्य शक्य नाही तें.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : दुष्कर्म, पाप.
  • लिंग : नपुंसकलिंगी
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ अयोग्यार्थक + कार्य (कृ = करणे)
  • प्रकार : विशेषण


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे