अकीर्तनीय

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : स्तुती, प्रशंसा इत्यादीला अयोग्य. वर्णितां, स्तवितां येण्याजोगा नव्हे तो.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ अभावार्थक. + कीर्तनीय (कृत् = स्तविणें, सांगणे)
  • प्रकार : विशेषण


[१] अकीर्तनीय on Wikipedia.Wikipedia

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे