अकुंठित

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : न थांबविलेला
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : अप्रतिबद्ध, अवारित, अरुद्ध
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ + अभावार्थक + कुंठित - थांबविलेला (कुंठ् = आडविणें)
  • प्रकार : विशेषण


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे