अकुलज

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : हलक्या किंवा हीन कुळात जन्मलेला
  • अधिक माहिती : संस्कृत भाषेतील शब्द.
  • समानार्थी शब्द : अकुलीन
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • प्रकार : विशेषण


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे