अकृत्य

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : अयोग्य कर्म, जे करणे योग्य नव्हे असे काम.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ = अयोग्य + कृत्य= कर्म
  • लिंग : नपुंसकलिंगी


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे