अक्कल

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
 • शब्दार्थ : तारतम्य जाणण्याची शक्ति, बुद्धि
 • अधिक माहिती : मराठी भाषेतील वापर -
 1. अक्कलहुशारीने (क्रियाविशेषण) : जाणतेपणाने, पूर्णपणे समजून उमजून, पूर्ण विचाराने, फसगतीने नव्हे; दुसऱ्याच्या आग्रहाने, भिडेने वगैरे नव्हे. (दस्तऐवज वगैरेंत हा शब्द विशेष वापरतात.) / सावधगिरीने.
 2. अकलेचा कांदा, अकलेचा खंदक (पुल्लिंगी) : मूर्ख, बिनअकली माणूस.
 3. अक्कल विकत घेणे - नुकसानी झाल्यावर शहाणपणा शिकणे.
 4. अक्कलसे खुदा पछानना - बुद्धीचा नेटाने, इमानाने, उपयोग केल्यास देवाचे स्वरूपही ओळखणे शक्य आहे.
 • समानार्थी शब्द :
 • इतर भाषेत उच्चार :
 • व्युत्पत्ती : अक्ल = बुद्धि, शहाणपणा
 • लिंग : स्त्रीलिंगी


[१]

 1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे