अक्कलदाढ

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : मनुष्यास वयाच्या सुमारे २४ व्या किंवा २५ व्या वर्षी येणारी दाढ.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : अक्ल = बुद्धि + दाढ (संस्कृत - दष्ट्रा)
  • लिंग : स्त्रीलिंगी


[१] अक्कलदाढ on Wikipedia.Wikipedia

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे