अक्रुसणे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : लांबी, रुंदी, वगैरेंनी अखूड होणे. ( धोतर, लुगडे, किंवा काही कापड धुतल्यावर वगैरे.)
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : अक्रसणे
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : आकृष्ट होणे = अखूड होणे.


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे