अक्रोध

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
 • शब्दार्थ :
 1. क्रोधाचा अभाव.
 2. संन्याशाच्या राहणीचे एक कर्तव्य
 3. क्रोधरहित, शांत वृत्तीचा
 • अधिक माहिती :
 • समानार्थी शब्द :
 • इतर भाषेत उच्चार :
 • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ अभावार्थक + क्रोध= राग
 • प्रकार : विशेषण
 • लिंग : पुल्लिंगी


[१]

 1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे