अक्लिष्टपणे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : अगदी सहजासहजी, अनायासाने, त्रास न होता, तारांबळ न उडता
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ + क्लिष्ट + पण (मराठी प्रत्यय)
  • प्रकार : क्रियाविशेषण


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे