अक्लृप्त

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : न केलेले, न रचलेले, न उभारलेले.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ निषेधार्थक + क्लृप्त = केलेले
  • प्रकार : विशेषण


[१] अक्लृप्त on Wikipedia.Wikipedia

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे