अक्लेश

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • विशेषण म्हणून अर्थ :
  1. क्लेशरहित,
  2. त्रास न देणारे, निरुपद्रवी
  • क्रियाविशेषण म्हणून अर्थ :
  1. श्रमावाचून
  2. सहजासहजी
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे