अक्षोम

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : हालणे ,
  • विरुद्धार्थी शब्द  : फार खोल
  • समानार्थी शब्द :


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे