अखंड

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
 • शब्दार्थ :
 1. न फाडलेले, न तोडलेले, अभग्न असे, समग्र.
 2. जोड न लावता केलेले किंवा शिवलेले, एकसंधी.
 3. ज्याला खंड, अडथळा, विसावा, थांबणूक इ. नाही (तो.)
 • अधिक माहिती :
 • समानार्थी शब्द :
 • इतर भाषेत उच्चार :
 • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ + खंड= तुकडा
 • प्रकार : विशेषण
 • 'अखंड' पुढे लागणारे प्रत्यय आणि तयार होणाऱ्या शब्दांचा अर्थ :
 1. -दंडायमान (विशेषण) काठी सारखा लांबच लांब.
 2. -चोळी (स्त्रीलिंगी शब्द) नवऱ्या मुलीने तेलफळाचे वेळी लावायची दोन हातांसाठी दोन तुकडे व पाठ आणि पोट यांच्यासाठी एक तुकडा अशा तुकड्यांची शिवलेली चोळी.
 3. -श्रेढी (स्त्रीलिंगी शब्द) (गणित) एक प्रकारची श्रेणी किंवा श्रेढी.
 4. -द्वादशी (स्त्रीलिंगी शब्द) मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी
 5. -सौभाग्य (नपुंसकलिंगी शब्द) शेवटपर्यंत टिकणारे वैभव, सवाशीणपणा इ.
 6. -सौभाग्यवती (स्त्रीलिंगी शब्द) जिचे सौभाग्य आमरण टिकले अशी; जी नवऱ्यापूर्वी मेली अशी.


[१]

 1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे