अखजा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : वैशाख शुद्ध तृतीया.
  • अधिक माहिती : अक्षत् तृतीया असेही रूप व्यवहारात रूढ आहे.
  • समानार्थी शब्द : अखितीज
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • लिंग : स्त्रीलिंगी
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अक्षय तृतीया


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे