अखडणे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. लांबीने किंवा रुंदीने आखूड होणे, आटणे.
  2. थांबणे (पाऊस)
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे