अचिकित्सनीय

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. ज्याची चिकित्सा,वाटाघाट करता येत नाही असा किंवा करणे योग्य नाही असा(विषय).
  2. ज्यावर औषधोपचार काय करावा समजत नाही ते किंवा करताच येत नाही असा, बरा न होणारा(रोग).
  • अधिक माहिती : विशेषण.
  • समानार्थी शब्द :

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे