अच्छिन्न

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : संपूर्ण,अखंड,भोक न पाडलेले (रत्न), अभग्न,न तुटलेले,न पाडलेले.
  • अधिक माहिती : विशेषण -[अ+छिन्न(मोडलेले)]
  • समानार्थी शब्द :

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे अच्छिन्न on Wikipedia.Wikipedia