अध्यापन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

शिकावयास प्रेरणा देणे किन्वा शिकण्यास प्रोत्चाहीत करणे