अलाउन्स

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:भत्ता मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:सवलत, मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:सूट; मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:माया, (शिरण्यासाठी वगैरे) मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:मोकळी जागा; मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:परवानगी.