आगळ

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

आगळ - वाड्याचा दिंडी दरवाजा बंद करण्यासाठी त्याला आतल्या बाजूने असलेली लाकडी अडसर .