कंगाल

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png हिंदी शब्द ( हा शब्द हिंदी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • उच्चार :
  • शब्दार्थ :कंगाल= गरीब, गरिब, दरिद्री, कंगाल, द्रव्यहीन, निष्कांचन - द्रव्यहीन माणूस
  • व्याकरण : नाम
  • वाक्यात उपयोग :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द


     "गरीबांना रोजची भाकरी मिळणेसुद्धा कठीण असते."

Adjective(1)

  1. (R)  नादार, दिवाळखोर, कंगाल, कफल्लक  - कर्ज फेडण्यास नालायक ठरलेला."नाडार व्यक्तिच्या बोलण्यावर कोणीही भरवसा करीत नाही"