कच्चा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

Adjective(7)

 1. (R) अननुभवी, नवखा, नवा, कच्चा - अनुभव नसलेला  "तो ह्या बाबतीत अजून अननुभवी आहे"
 2. (R) कच्चा - व्यवस्थित न शिजलेला  "भाजी कच्ची राहिली"
 3. (R) कच्चा, अपक्व - न पिकलेला  "कच्ची फळे तोडू नयेत"
 4. (R) निरसा, कच्चा - न तापवलेला  "डोळ्यांचा दाह होत असल्यास डोळ्यांत निरसे दूध घालतात"
 5. (R) कच्चा - न शिजवलेला  "कच्च्या भाज्या वाळवून सांडगे करतात"
 6. (R) कच्चा - जो पक्का करण्यासाठी काही प्रक्रिया कराव्या लागतात असा  "बहुतेक कंपन्या कच्चा माल आयात करतात."
 7. (R) तकलादू, कमजोर, नाजूक, कच्चा, तकलादू - दृढ नसलेला  "तकलादू वस्तू सहज तुटतात."