कर्तरी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
कर्तरी
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :कर्तरी= एक उपकरण
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द