खोपडी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
खोपडी
Logo book2.png हिंदी शब्द ( हा शब्द हिंदी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • उच्चार : खोपडी
  • शब्दार्थ :खोपडी= डोके
  • व्याकरण : नाम
  • वाक्यात उपयोग :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द