Jump to content

देव

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : पूजनीय व्यक्ती.
  • अधिक माहिती :हिंदू धर्मातील पूजनीय व्यक्ती.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - God
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण