नाना

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :आईचे वडील
  • अधिक माहिती : हा एक हिंदी भाषेतील शब्द आहे.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी -Mother's father ,हिंदी - नाना
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण