परिवर्तन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी[संपादन]

शब्दवर्ग[संपादन]

.नाम

व्याकरण विशेष[संपादन]

. लिंग :- पुलिंग

रुपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • सरळ रूप एकवचन :-परिवर्तन
  • सरळ रूप अनेकवचन :- परिवर्तने
  • सामान्य रूप एकवचन :-परिवर्तन-
  • सामान्य रूप अनेकवचन :-परिवर्तने-

अर्थ[संपादन]

१) एका वस्तुचा बदले दुसरी वस्तु देने.

. उदाहरण:- मला पुस्तके बदलणे आवडत नाही.

हिंदी[संपादन]

परिवर्तन

इंग्रजी[संपादन]

exchange