पाळीव

Wiktionary कडून

मराठी

नोंदीचा शब्द[संपादन]

पाळीव[संपादन]

शब्दवर्ग[संपादन]

विशेषण[संपादन]

व्याकरणिक विशेष[संपादन]

प्रकार=गोड-गण विशेषण[संपादन]

अर्थ[संपादन]

  • घरात पाळलेला एखादा प्राणी किंवा पक्षी.

उदा., आमच्याकडे पाळीव ससा आहे.

हिन्दी[संपादन]

पालतू[१]

इंग्लिश[संपादन]

Domestic [२]