रवी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

रवी[संपादन]

मराठी[संपादन]

शब्दरूप[संपादन]

  • रवी

शब्दवर्ग[संपादन]

  • नाम

व्याकरणिक विशेष[संपादन]

  • लिंग - स्त्रीलिंग

रूपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • रवी  :- सरळरूप एकवचन
  • रव्या  :- सरळरूप अनेकवचन
  • रवी-  :- सामान्यरूप एकवचन
  • रव्यां-  :- सामान्यरूप अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

  1. दही इत्यादी घुसळण्याकरता उपयोगी पडणारे लाकडाचे वा धातूचे साधन.उदा.रवीने घुसळल्यावर लोणी लवकर येते.

हिन्दी[संपादन]

  • मथानी

[१]

इंग्लिश[संपादन]

  • churner

[२]