वर्ग:मराठी धातुसाधित नामे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

हा मराठी भाषेतील धातुसाधित नामांचा वर्ग आहे.

धातुसाधित नामांची काही उदाहरणे अशी: वागणे, हसू, दळण.

या वर्गात सध्या कोणताही लेख वा कोणतीही माध्यमसंचिका नाही.