वर्ग:मराठी संबंधी विशेषण

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

हा मराठी भाषेतील संबंधी विशेषणांचा वर्ग आहे.

ज्या विशेषणांचा उपयोग नामाचा इतर कशाशीही संबंध दर्शवण्यासाठी होतो, त्या विशेषणांना संबंधी विशेषण म्हणतात.

संबंधी विशेषणांची काही उदाहरणे अशी: जो, ती.

या वर्गात सध्या कोणताही लेख वा कोणतीही माध्यमसंचिका नाही.