पोरकी पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १६:३०, १३ जुलै २०२० पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खालील पानांना या Wiktionaryच्या इतर कोणत्याही पानांवरुन दुवा जोडण्यात आला नाही किंवा ती आंतरविन्यासित झाली नाहीत.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. (टू) डिसचार्ज'
 2. A1
 3. About
 4. About GNOME
 5. About Me
 6. About Mozilla Firefox
 7. About Panels
 8. Above
 9. Absolute
 10. Accelerator
 11. Accessibility
 12. Accessories
 13. Accounts
 14. Active
 15. Actuator
 16. Add
 17. Add/Edit
 18. Add/Remove Software
 19. Add Bookmark
 20. Add Buddy
 21. Add Chat
 22. Add Sender to Address Book
 23. Add or Remove
 24. Add to Panel
 25. Address Book
 26. Address Book Properties
 27. Administration
 28. Advanced Search
 29. Align
 30. Alignment
 31. All Message Headers
 32. Alpha
 33. Analog
 34. Analysis
 35. Anchor
 36. Animated Image
 37. Animation
 38. Any Category
 39. Append
 40. Applications
 41. Apply Filters
 42. Arc
 43. Archive Manager
 44. Area
 45. Arrange
 46. Arrange Items
 47. Assign Task
 48. Assistive Technology Preferences
 49. Authentication
 50. AutoCorrect

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).