वैश्विक पातळीवर ब्लॉक केलेले आयपी अंकपत्ते

Jump to navigation Jump to search

ही सध्या क्रियान्वित असलेल्या सर्व वैश्विक रोधांची यादी आहे. या पैकी काही रोधांवर स्थानिकरित्या हटविल्याची खूण केल्या गेलेली आहे:याचा अर्थ असा कि, हा रोध इतर संकेतस्थळांवर लागु आहे, परंतु,स्थानिक प्रशासकाने या विकिवर तो रोध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एखाद्या वैश्विक ब्लॉक ला शोधा
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
 • २०:५७, २० जानेवारी २०२१: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 2605:B100:500:0:0:0:0:0/40 (समाप्ति २० जुलै २०२१ २०:५७, फक्त-अनामिक) (Cross-wiki abuse)
 • २०:५६, २० जानेवारी २०२१: Einsbor (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 66.223.168.227 (समाप्ति २७ जानेवारी २०२१ २०:५६) (Long-term abuse)
 • २०:५३, २० जानेवारी २०२१: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 89.107.57.60 (समाप्ति २० जानेवारी २०२२ २०:५३, फक्त-अनामिक) (Cross-wiki abuse)
 • १८:०७, २० जानेवारी २०२१: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 212.200.246.24 (समाप्ति २० जानेवारी २०२४ १८:०७) (Open proxy)
 • १६:३६, २० जानेवारी २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 194.67.199.76 (समाप्ति २० फेब्रुवारी २०२१ १६:३६, फक्त-अनामिक) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १६:३५, २० जानेवारी २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 193.124.181.253 (समाप्ति २० फेब्रुवारी २०२१ १६:३५, फक्त-अनामिक) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १३:२०, २० जानेवारी २०२१: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 185.212.131.202 (समाप्ति २० जुलै २०२१ १३:२०, फक्त-अनामिक) (Long-term abuse)
 • १२:०५, २० जानेवारी २०२१: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 79.160.140.237 (समाप्ति २७ जानेवारी २०२१ १२:०५, फक्त-अनामिक) (Cross-wiki abuse)
 • १२:०२, २० जानेवारी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 85.10.15.181 (समाप्ति २० फेब्रुवारी २०२१ १२:०२) (Open proxy)
 • ११:५३, २० जानेवारी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 213.172.243.166 (समाप्ति २० फेब्रुवारी २०२१ ११:५३) (Open proxy)
 • ११:४७, २० जानेवारी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 181.1.17.153 (समाप्ति २० फेब्रुवारी २०२१ ११:४७) (Open proxy)
 • ११:४७, २० जानेवारी २०२१: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 186.92.125.64 (समाप्ति २० फेब्रुवारी २०२१ ११:४७) (Open proxy)
 • ११:१९, २० जानेवारी २०२१: Trijnstel (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 94.181.47.232 (समाप्ति ३ फेब्रुवारी २०२१ ११:१९) (Cross-wiki spam)
 • ११:०४, २० जानेवारी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 104.166.128.0/23 (समाप्ति २० जुलै २०२१ ११:०४) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • ११:०३, २० जानेवारी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 107.155.18.0/24 (समाप्ति २० जुलै २०२१ ११:०३) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • ११:०३, २० जानेवारी २०२१: Rxy (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 126.163.92.153 (समाप्ति २१ जानेवारी २०२१ १८:०३) (Globally banned user: w:ja:LTA:ISECHIKA or copycat)
 • ११:०१, २० जानेवारी २०२१: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 192.169.96.0/19 (समाप्ति २० जुलै २०२१ ११:०१) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • १०:०८, २० जानेवारी २०२१: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 154.13.1.52 (समाप्ति २० जानेवारी २०२२ १०:०८) (Open proxy)
 • १०:०४, २० जानेवारी २०२१: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 198.181.163.35 (समाप्ति २० जानेवारी २०२२ १०:०४) (Open proxy)
 • १०:००, २० जानेवारी २०२१: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 165.16.203.55 (समाप्ति २० जानेवारी २०२२ १०:००) (Open proxy)
 • २१:३१, १९ जानेवारी २०२१: Einsbor (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 108.3.160.200 (समाप्ति २ फेब्रुवारी २०२१ २१:३१) (Cross-wiki vandalism)
 • २०:५९, १९ जानेवारी २०२१: Einsbor (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 187.213.14.177 (समाप्ति १९ फेब्रुवारी २०२१ २०:५९) (LTA)
 • २०:५६, १९ जानेवारी २०२१: Einsbor (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 190.204.93.175 (समाप्ति १९ फेब्रुवारी २०२१ २०:५६) (LTA)
 • २०:१०, १९ जानेवारी २०२१: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 181.177.112.54 (समाप्ति १९ फेब्रुवारी २०२१ २०:१०) (Cross-wiki spam)
 • १९:५०, १९ जानेवारी २०२१: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 216.10.4.1 (समाप्ति १९ एप्रिल २०२१ १९:५०, फक्त-अनामिक) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १८:४२, १९ जानेवारी २०२१: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 121.147.4.127 (समाप्ति १९ फेब्रुवारी २०२१ १८:४२) (Cross-wiki abuse)
 • १८:२३, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 116.58.232.16 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:२३) (Open proxy)
 • १८:२१, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 101.51.105.202 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:२१) (Open proxy)
 • १८:२१, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 190.152.2.230 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:२१) (Open proxy)
 • १८:२०, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 202.124.46.97 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:२०) (Open proxy)
 • १८:१७, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 82.79.232.22 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:१७) (Open proxy)
 • १८:१६, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 118.174.188.81 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:१६) (Open proxy)
 • १८:१३, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 202.187.28.194 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:१३) (Open proxy)
 • १८:१२, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 114.89.201.188 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:१२) (Open proxy)
 • १८:१२, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 41.79.34.250 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:१२) (Open proxy)
 • १८:१२, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 94.101.138.63 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:१२) (Open proxy)
 • १८:११, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 110.168.174.235 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:११) (Open proxy)
 • १८:११, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 110.10.38.194 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:११) (Open proxy)
 • १८:१०, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 198.181.163.45 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:१०) (Open proxy)
 • १८:०९, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 104.168.14.177 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०९) (Open proxy)
 • १८:०९, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 110.138.203.243 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०९) (Open proxy)
 • १८:०९, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 103.28.114.94 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०९) (Open proxy)
 • १८:०८, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 104.168.91.24 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०८) (Open proxy)
 • १८:०८, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 68.52.149.44 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०८) (Open proxy)
 • १८:०५, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 116.58.236.59 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०५) (Open proxy)
 • १८:०५, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 146.148.177.176 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०५) (Open proxy)
 • १८:०४, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 81.163.254.107 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०४) (Open proxy)
 • १८:०३, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 196.245.149.222 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १८:०३) (Open proxy)
 • १७:५४, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 150.129.171.35 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १७:५४) (Open proxy)
 • १७:४५, १९ जानेवारी २०२१: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 71.8.25.86 (समाप्ति १९ जुलै २०२१ १७:४५) (Open proxy)
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).