सर्वाधिक जोडलेले वर्ग

Jump to navigation Jump to search

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. स्थानिकीकरणाकरिता सदा ऊपयूक्त नोंदी‏‎ (५७९ सदस्य)
 2. सुचवलेले शब्द‏‎ (३१२ सदस्य)
 3. सुचवलेला मराठी शब्द मनोगती‏‎ (३०९ सदस्य)
 4. अकाराद्य मराठी शब्द‏‎ (२४२ सदस्य)
 5. तमिळ शब्द‏‎ (१९४ सदस्य)
 6. मराठी नामे‏‎ (१६९ सदस्य)
 7. अक्षरशब्दसूची அ‏‎ (१२० सदस्य)
 8. मराठी शब्द‏‎ (११२ सदस्य)
 9. मुंबईसिडॅकजुने FUEL२००६सूची‏‎ (१०१ सदस्य)
 10. ३ अक्षरी मराठी शब्द‏‎ (८१ सदस्य)
 11. २ अक्षरी मराठी शब्द‏‎ (७१ सदस्य)
 12. वगळण्याची विनंती केलेली पाने‏‎ (६१ सदस्य)
 13. मराठी विशेषणे‏‎ (४६ सदस्य)
 14. साचे‏‎ (४६ सदस्य)
 15. इंग्रजी शब्दसूची‏‎ (४२ सदस्य)
 16. केवलप्रयोगी अव्यय‏‎ (४२ सदस्य)
 17. ४ अक्षरी मराठी शब्द‏‎ (४१ सदस्य)
 18. Project-भाषेप्रमाणे वापरकर्ते‏‎ (४० सदस्य)
 19. Templates‏‎ (३९ सदस्य)
 20. उभयान्वयी अव्यय‏‎ (३६ सदस्य)
 21. शब्दयोगी अव्यय‏‎ (२५ सदस्य)
 22. मराठी शब्दयोगी अव्यय‏‎ (२२ सदस्य)
 23. इंग्रजी a शब्दसूची‏‎ (२१ सदस्य)
 24. भाषा‏‎ (२१ सदस्य)
 25. पाहिजे उच्चार‏‎ (२१ सदस्य)
 26. खेळ सूची‏‎ (२० सदस्य)
 27. पाहिजे भाषांतर‏‎ (२० सदस्य)
 28. १ अक्षरी मराठी शब्द‏‎ (१८ सदस्य)
 29. अनुक्रमित नसलेली पाने‏‎ (१७ सदस्य)
 30. मराठी क्रियापदे‏‎ (१६ सदस्य)
 31. मराठी शब्दांची अक्षरसंख्या‏‎ (१६ सदस्य)
 32. मुखपृष्ठ दुवा‏‎ (१४ सदस्य)
 33. काम चालू‏‎ (१४ सदस्य)
 34. भाषा साचे‏‎ (१३ सदस्य)
 35. विक्शनरी: आदर्श मांडणी क्रम‏‎ (१३ सदस्य)
 36. पाहिजे‏‎ (१३ सदस्य)
 37. मराठी क्रियाविशेषण‏‎ (१२ सदस्य)
 38. अवर्गीकृत‏‎ (१२ सदस्य)
 39. अंत्याक्षरानुसार मराठी शब्द‏‎ (१२ सदस्य)
 40. मराठी केवलप्रयोगी अव्यये‏‎ (११ सदस्य)
 41. विस्तार विनंती‏‎ (११ सदस्य)
 42. मराठी विक्शनरी प्रकल्प‏‎ (११ सदस्य)
 43. Translation table header lacks gloss‏‎ (११ सदस्य)
 44. सर्वनाम‏‎ (१० सदस्य)
 45. विकिपीडिआ संदर्भ‏‎ (१० सदस्य)
 46. रकारान्त मराठी शब्द‏‎ (१० सदस्य)
 47. भाषांतर‏‎ (१० सदस्य)
 48. तुटलेल्या संचिका दुव्यांसह असलेली पाने‏‎ (९ सदस्य)
 49. तमिळ शरीराचे अवयव‏‎ (९ सदस्य)
 50. तमिळ दिशावाचक शब्द‏‎ (९ सदस्य)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).