सुरक्षित पाने

Jump to navigation Jump to search

या पानात,अस्तित्वात असणाऱ्या संरक्षित अशा पानाची यादी आहे.नवनिर्माणापासून संरक्षित शीर्षकांच्या यादीसाठी सुरक्षीत शीर्षके बघा.

सुरक्षित पाने
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान
वेळशिक्का पान संपण्याचा कालावधी सदस्याचे रक्षण करीत आहे रक्षणाची प्राचले कारण
अज्ञात विक्शनरी:Hindi Computing Resources on the Internet४१,४५३ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विक्शनरी:धूळपाटी कळफलक दुरूस्ती३२,८५१ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विक्शनरी:Nospam२,४५५ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत, शिडी
अज्ञात मराठी७,३७७ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:Sitesupportpage२३ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Gnunote११९ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:All messages१,२७,३६७ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-addsection१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-anontalk१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-anonuserpage१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-article१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-contributions३१ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-currentevents३१ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-delete१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-edit१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-emailuser२७ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-help२२ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-history१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-login१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-logout१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-mainpage१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-move१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-mycontris१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-mytalk१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-portal२४ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-preferences२९ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-protect१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-randompage१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-recentchanges१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-recentchangeslinked१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-sitesupport२९ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-specialpage२९ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-specialpages१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-talk१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-undelete१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-unwatch१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-upload१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-userpage१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-viewsource१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-watch१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-watchlist१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Accesskey-whatlinkshere१ बाइट अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-addsection३५ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-anontalk५१ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-anonuserpage५० बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-article२९ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-atom२३ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-contributions४३ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-currentevents४५ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Tooltip-delete२४ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान