साचा:आलेले सदस्य

Wiktionary कडून

ह्या साचाचा ऊद्देश आलेल्या सदस्यातील संपर्क अधिक सुलभ व्हावावा आणि साहाय्य चमू चे को-ऑर्डीनेशन नीट व्हावे असा आहे. आपण मराठी विकिपीडियात हो पर्यंत प्रवेश केला आहे तो पर्यंतच या साचात नाव ठेवावे.प्रत्येक येण्याच्या वेळी सही करावी म्हणजे आपण आल्याच्या वेळेची नोंद होईल . ज्यांनी नोंद केली आहे पण दोन तासाहून अधिक काळात एकही संपादन नाही अशी नावे वेळोवेळी काढावीत.