Actuator

Wiktionary कडून

मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले:संप्रेरक