child process

Wiktionary कडून

मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: उपप्रक्रिया