पुनर्निर्देशनांची यादी

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १५:२७, १९ जानेवारी २०२१ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. "Copy to Folder →‎ Copy to Folder
 2. -ऐवजी →‎ ऐवजी
 3. -करवी →‎ करवी
 4. -करिता →‎ करिता
 5. -करून →‎ करून
 6. -खाली →‎ खाली
 7. -खालून →‎ खालून
 8. -खेरीज →‎ खेरीज
 9. -च →‎
 10. -देखील →‎ देखील
 11. -ना →‎ ना
 12. -निहाय →‎ निहाय
 13. -पक्षी →‎ पक्षी
 14. -परी →‎ परी
 15. -पाशी →‎ पाशी
 16. -पासून →‎ पासून
 17. -फक्त →‎ फक्त
 18. -बी →‎ बी
 19. -मागाहून →‎ मागाहून
 20. -मागून →‎ मागून
 21. -माजी →‎ माजी
 22. -म्हणून →‎ म्हणून
 23. -वरी →‎ वरी
 24. -वरील →‎ वरील
 25. -वरून →‎ वरून
 26. -वीण →‎ वीण
 27. -शिवाय →‎ शिवाय
 28. -शेजारी →‎ शेजारी
 29. -संगती →‎ संगती
 30. -संबंधी →‎ संबंधी
 31. -समीप →‎ समीप
 32. -सहित →‎ सहित
 33. -साठी →‎ साठी
 34. -सुद्धा →‎ सुद्धा
 35. -ही →‎ ही
 36. CD/DVD Creator →‎ विक्शनरी:CD/DVD Creator
 37. Change Case →‎ विक्शनरी:Change Case
 38. Chęciny →‎ विक्शनरी:Chęciny
 39. Gallery →‎ gallery
 40. How to use Devanagari →‎ सहाय्य:How to use Devanagari
 41. Language →‎ language
 42. Main Page →‎ मुखपृष्ठ
 43. Poll →‎ poll
 44. Wiktionary संपादन:साहाय्य →‎ सहाय्य:Editing
 45. deer →‎ Deer
 46. main Page →‎ मुखपृष्ठ
 47. अक्राळ-विक्राळ →‎ अकराळ-विकराळ
 48. अणकुचीदार →‎ अणुकुचीदार
 49. अन्सर्टन →‎ अनसर्टन
 50. आशिर्वाद →‎ आशीर्वाद

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).