अलीकडील बदल

Jump to navigation Jump to search

या विकिवर झालेल्या सर्वात अलीकडील बदलांचा या पानावर मागोवा घ्या.

अलीकडील बदलाऐवजी पर्याय मागील | | | १४ | ३० दिवसांतील ५० | १०० | २५० | ५०० बदल पाहा.

प्रवेश केलेले सदस्य लपवा | अनामिक सदस्य लपवा | माझे बदल लपवा | सांगकामे(बॉट्स) दाखवा | छोटे बदल लपवा | दाखवा पान वर्गीकरण | दाखवा विकिडाटा
१९:५२, २० जानेवारी २०२२ नंतर केले गेलेले बदल दाखवा.
   
लघुरूपांची यादी:
वि.डा.
विकिडाटा संपादन
या संपादनाने नवीन पान तयार झाले (नविन पानांची यादी हेही पाहा)
छो
हे एक किरकोळ संपादन आहे
सां
हे संपादन एका सांगकाम्याकडून केले गेले आहे
(±१२३)
या पानाचा आकार इतक्या बाइटस् ने बदलला
Temporarily watched page

१९ जानेवारी २०२२

१८ जानेवारी २०२२

  • अडतीस १४:५४ +४५२Vidhate Rajlaxmi चर्चा योगदान(नवीन पान "{{=मराठी=}} * '''शब्दार्थ :''' सदतीसाच्या पुढचा किंवा एकोणचाळीसच्या मागचा क्रमांक,३८ . * '''अधिक माहिती :''' * '''समानार्थी शब्द :''' ====संदर्भ==== सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे")
  • अडती १४:५२ +६०६Vidhate Rajlaxmi चर्चा योगदान(नवीन पान "{{=मराठी=}} * '''शब्दार्थ :''' # प्रतिबंध,हरकत ,अडथळा. # वीणा किंवा इत्यादि वाद्यांचा सूर उंच किंवा सखल करण्यासाठी दांडीवर जी घोडी लावलेली असते ती . * '''अधिक माहिती :''' * '''समानार्थी शब्द :''' ====संद...")
  • अडताल १४:४८ +३७१Vidhate Rajlaxmi चर्चा योगदान(नवीन पान "{{=मराठी=}} * '''शब्दार्थ :''' संगीतातील कालावाधिविशेष * '''अधिक माहिती :''' * '''समानार्थी शब्द :''' ====संदर्भ==== सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे")