Jump to content

विक्शनरी:प्रकल्प:हे शब्द हवेत

Wiktionary कडून
 • Wanted pages - An automated list of pages referenced, but not existing. Can you create an entry for these links?

शब्द लेखांबद्दलच्या प्राथमिकता क्रम

[संपादन]१०. केवलप्रयोगी अव्यय :- जे अविकारी शब्द मनातील आनंद, दुःख आश्चर्य अशा वेगवेगळया भावना केवळ एका शब्दातून व्यक्त करतात त्या शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. यालाच उद्गारवाचक शब्द असेही म्हणतात. हे अव्यय किंवा अविकारी शब्द असल्यामुळे यात काळ, लिंग ,वचन यामुळे कोणताही बदल होत नाही. सामान्यपणे मनातल्या भावना वाक्यांद्वारे व्यक्त केल्या जातात. पण अनेकवेळा फक्त एखाद्या उद्गारवाचक शब्दातूनही त्याची अभिव्यक्ती केली जाते. हे शब्द संवादात जास्त वापरले जातात. आणि अशी शब्दांनंतर उद्गारवाचक चिन्ह लिहिले जाते. इंग्रजीतील Exlamatory words किंवा Exlamations असे म्हणतात.


त्यांचे प्रकार पुढीलप्रमाणे :-


१. संबोधनदर्शक :- ए, अग, आगो, अरे, अहो, रे,

२. हर्षदर्शक :- आहाहा, वा, वाहवा, अहा, आहो,आ, हा,

३. मौनदर्शक :- चूप, गुपचिप, गप, चिप

४. शौकदर्शक :- अगाई, हाय, ऊं, अ, अरेरे, हाय हाय अयाई

५. विरोधदर्शक :- हट, इश्श, अंहं, छेछे, छे, छट,ऊहू

६. प्रशंसादर्शक :- भले, शाब्बस, पक्कड, खाशी, वाहवा, छान, ठीक,

७. आश्चर्यदर्शक :- आहोहो, अरेच्चा, अबब, बापरे,

८. समंतीदर्शक :- ठीक, हां, हा, अच्छा,

९. तिरस्कारदर्शक:- हूड, छी, धिक, धु, इश्श,

 • विशेषणे आणि भाववचक नामे
 • प्रत्यय ,उपसर्ग
 • आख्यात प्रत्यये
 • धातु
 • क्रियापदे
 • संयुक्त क्रियापदे
 • समुहवचक आणि द्रव्यवाचक नामे
 • इतर सामान्य नामे.
 • शब्दांची सामान्यरूपे
 • शब्दांची सर्व शक्य विभक्तीयुक्त रूपे
  • प्रत्ययघटीत ,उपसर्गघटीत शब्द
 • सामासिक शब्द
 • संधी शब्द
 • शब्द तत्सम की तद्भव ?
 • तद्भव असल्यास मूळ शब्द
 • तत्सम शब्दांचे वर्गीकरण
 • पारिभाषिक शब्द
 • इतर भाषिय शब्दांचे वर्गीकरण
 • शब्दांची भाषांतरे तपासणे
 • इतरभाषेतील शब्द

धूळपाटी

[संपादन]

mahitgar/sandbox2 mahitgar/sandbox3 mahitgar/sandbox4 अचंबा अंतर्याम


औचित्य अंतरंग अर्थसंकल्प

अंकगणित अचूक अंतरिम अद्भुत

अंकलिपी (पि) अजस्र अंतरीक्ष (रि) अंदाजपत्रक

अकल्पित अंजली (लि) अंतस्थ अंदाजित

अकस्मात अजातशत्रू (त्रु) अंतःस्थिती अंदाधुंदी

अकालिक अजानवृक्ष अंतर्ज्ञान अद्ययावत

अकालीन अजिंक्य अतिक्रमण अद्यापि

अंकित अजिजी अतिथी (थि) अद्वातद्वा

अकिंचन अजिबात अतिथिगृह अद्वितीय

अंकुर अंजिरी अतिपरिचय अदृश्य

अंकुरित अंजीर अतिप्रसंग अदृष्ट

अंकुश अजीर्ण अंतिम अद्वितीय अकृत्रिम अजून अतिरथी (थि) अद्वैत अक्राळविक्राळ अट्टहास अतिरिक्त अंधकार अखंडित अडकित्ता अतिरेक अधःपतन अखिल अडेलतट्टू अतिवृष्टी (ष्टि) अधिक अंगकाठी अणकुचीदार अतिव्याप्ती (प्ति) अधिकारिता अंगठी अणुरेणू अतिशयोक्ती (क्ति) अधिकारी अगडबंब अणुबॉम्ब अतिशयोक्तिपूर्ण अधिकृत अंगभूत अणू(णु) अतिसार अधिनियम अगरबत्ती अंतःकरण अतीत अधिवेशन अंगारकी चतुर्थी अतर्क्य अतींद्रिय अधिष्ठाता अंगीकार अंतःचक्षू ( क्षू) अतीव अधिसभा अंगीकृत अतःपर अतुलनीय अधिसूचना अंगुस्तान अंतःपुर अत्यंत अधिसूचित अंगुलिनिर्देश अंतर अत्यधिक अधीन अग्निकाष्ठ अंतर्गत अत्यवस्थ अधीर


अग्निपरीक्षा अंतर्दृष्टी (ष्टि) अत्याधुनिक अधीक्षक अग्निमांद्य अंतर्धान अत्याचार अधीक्षण अग्रगण्य अंतर्निर्दिष्ट अत्यावश्यक अधुरा अग्राह्य अंतर्भाव अत्युच्च अधू अग्रिम अंतर्भूत अत्युत्तम अधोगती अघटित अंतर्मुख अंत्येष्टी (ष्टि) अधोमुख अधोमूल्यन अनुकंपनीय अनुषंगाने अपील

अधोरेखित अनुकरणीय अनुष्ठान अपीलकार

अध्यात्म अनुकूल अनुसार अपुरा

अध्यारोप अनुक्रम अनुसूचित अपूर्ण

अध्याहृत अनुक्रमांक अनुस्यूत अपूर्णांक

अध्वर्यू (र्यु) अनुक्रमणिका अनुस्वार अपूर्व

अनंत चतुर्दशी अनुग्रह अनुज्ञा अपूर्वाई

अनन्वय अनुगृहीत अनुज्ञेय अपेशी (अपयशी)

अनन्वित अनुचित अमृत अपेक्षित

अनपेक्षित अनुच्चारित अनैतिक अपौरुषेय

अनभिषिक्त अनुज अनैतिहासिक अप्रगल्भ

अनभिज्ञ अनुत्पादक अनौपचारिक अप्रत्यक्ष

अनसूया अनुताप अनौचित्य अप्रतिम

अनहित अनुत्तीर्ण अन्नपूर्णा अप्रतिष्ठा

अनागोंदी अनुदार अन्नान्नदशा अप्रबुद्ध

अनाठायी अनुनय अन्याय अप्रसिद्ध

अनादी (दि) अनुनासिक अन्याय्य अप्रस्तुत

अनामिक अनुपमेय अन्यायी अप्रासंगिक

अनावरण अनुपस्थिती (ति) अन्योक्ती (क्ति) अप्राप्य

अनावश्यक अनुपालन अन्वर्थक अप्रिय

अनावर्ती अनुप्रास अपकीर्ती (र्ति) अबकारी

अनावृत अनुबंध अपंग अबदागीर

अनावृष्टी (ष्टि) अनुबोधपट अपन्हुती (ति) अबाधित

अनासक्ती (क्ति) अनुभवी अपप्रयोग अब्रह्मण्यम्

अनिमिष अनुभूती (ति) अपभ्रंश अब्रूदार

अनियंत्रित अनुमोदन अपमृत्यू (त्यु) अभिजात

अनिर्वचनीय अनुयायी अपरंपार अभिजित

अनिरुद्ध अनुरक्त अपरिचित अभिनव

अनिर्णित अनुराग अपरिमित अभिनिवेश

अनिल अनुरूप अपरिहार्य अभिनेता

अनिवार्य अनुलक्षून अपवित्र अभिनेत्री

अनीती (ति) अनुवाद अपशकुन अभिप्राय

अनुकंपा अनुशासन अपसिद्धान्त अभिप्रेत

अभिमान अरविंद अल्पायुषी अव्याप्ती (प्ति)

अभियंता अरसिक अल्पोपाहार अंशतः

अभियांत्रिकी अराजकता अवगुण अंशधारी

अभियोग अराष्ट्रीय अवगुंठन अंशराशीकरण

अभिरक्षक अरिष्ट अवगुंठित अशरीरी

अभिरुची (चि) अरुची (चि) अवचित अशरीरिणी वाणी

अभिरुचिसंपन्न अरुण अवडंबर अशाश्वत

अभिलाषा अरुंधती अवतारी अशास्त्रीय

अभिलेख अरेरावी अवंती (अवंतिका) अशिष्ट

अभिवेदन अर्जित अवतीर्ण अशिक्षित

अभिव्यक्ती (क्ति) अर्जुन अवधूत अशील

अभिवृद्धी (द्धि) अर्थमंत्री (त्रि) अवधी (धि) अंशुमाली

अभिशाप अर्थशास्त्र अवनती (ति) अंशू (शु)

अभिषेक अर्थसंकल्प अवनी (नि) अश्रू (श्रु)

अभिसारिका अर्थांतरन्यास अवमूल्यन अश्रुपात

अभीष्टचिंतन अर्थालंकार अवलक्षणी अशुभ

अभ्यंगस्नान अर्धशिशी अवलंबणे अश्लील

अभ्यसनीय अर्धांगी अवांतर अश्वशक्ती (क्ति)

अभ्यासू अर्धोन्मीलित अवर्णनीय अश्विनी

अभ्युदय अर्पण अवशिष्ट अष्टपदी

अमर्याद अर्पित अवसानघातकी अष्टपैलू

अमली अर्वाचीन अविकारी अष्टमी

अमानुष अर्वाच्य अविचारी अष्टावधानी

अमावास्या अर्हता अविच्छिन्न अष्टौप्रहर

अमित अर्हताकारी अविद्या


अमीर अलगूज अविनाश असडीक

अमुक अलंकृत अविनाशी असंतुष्ट

अमुकतमुक अलाहिदा अविभक्त असंबद्ध

अमूर्त अलिखित अविरत असंभाव्य

अमूल्य अलिप्त अविवाहित असंस्कृत

अमृत अलीकडे अविश्रांत असहकारिता

अमोलिक अलौकिक अविश्वसनीय असहाय

अयुक्त अल्पसंख्याक अवैध असह्य

अरण्य अल्पस्वल्प अव्यंग असहिष्णुता

असंभवनीय अहित आकुंचन आतंकवाद असंदिग्ध अही (हि) आकुंचित आततायी असाहाय्य अहिनकुल आकृती (ति) आतबट्टा

असाध्य अहिमही आकृतिबंध आंतर्द्वंद्व

असिधाराव्रत अहिराणी आक्रस्ताळेपणा आंतरजातीय

असीम अहिंसा आक्रंदन आंतरदेशीय

असुर अहेतुक आक्रमण आंतरधर्मीय

असूया अहोरात्र आक्रोश आंतरराष्ट्रीय

असोशी अळंटळं (टा) आखूड आंतरिक

अस्खलित अळणी आख्यायिका आतषबाजी

अस्तंगत अळीमिळी - आगळीक आतिथ्य

अस्तनी गुपचिळी आगंतुक आतुर

अस्ताव्यस्त अक्षक्रीडा आगाऊ आतुरता

अस्तित्व अक्षय्यतृतीया आगापिछा आत्मक्लेषी

अस्पृश्य अक्षरशः आगामी आत्मघात

अस्फुट अक्षरशत्रू आंगिक आत्मचरित्र

अस्त्र अक्षांश आग्नेय आत्मज

अस्थानी अक्षौहिणी आग्रही आत्मप्रौढी

अस्थायी अज्ञानी आघाडी आत्मविश्वास

अस्थिर अज्ञेय आचरणीय आत्महत्या

अस्थी (स्थि)

आच्छादन आत्मज्ञान

अस्थिपंजर

आजन्म आत्मानुभव

अस्थिविसर्जन आई आजानुबाहू (हु) आत्माविष्कार

अस्मादिक (आ) आकंठ आजारी आत्मीय

अस्मानी आकडेशास्त्र आजीव आत्मीयता

अस्मानीसुलतानी आकर्षक आझादी आत्यंतिक

अस्मिता आकर्षण आटीव आदरणीय

अस्वास्थ्य आकर्षित आटोपशीर आदिअंत

अहंकार आकस्मिक आठळी आदिकरण

अहंता आकस्मिकता आडकाठी आदित्य

अहंमन्य आकांत आडगल्ली आदिपुरुष

अहल्या आकारणी आडमुठा आदिवासी

अहर्निश आकाशवाणी आणि (अव्यय) आदी (दि)

अहमहमिका आकांक्षा आणीबाणी आंदोलन


आद्यप्रवर्तक आम्रवृक्ष आलोचना आसक्ती (क्ति)

आधारभूत आम्लपित्त आल्हाद आसन्नमरण

आधारित आयव्यय आल्हादित आसावरी

आधिक्य आयुक्त आवई आसुरी

आधिदैविक आयुध आवर्जून आसू

आधिपत्य आयुर्विमा आवर्तन आसूड

आधिभौतिक आयुरारोग्य आवर्ती आस्तिक

आधुनिक आयुर्वेद आवली (लि) आस्तिक्यवाद

आधुनिकीकरण आयुष्मान आवश्यक आस्थापित

आध्यात्मिक आयुष्य आवाहन आस्था

आनंदकंद आरक्त आवाळू आस्थेवाईक

आनंदित आरती आविर्भाव आस्वाद

आनंदी आरंभ आविष्कार आहारशास्त्र

आनुकूल्य आरशी आविष्कृत आहिताग्नी (ग्नि)

आनुवंशिक आरक्षित आवृत आहुती (ति)

आनुषंगिक आराध्यदैवत आवृत्ती (त्ति) आहेर (अहेर)

आन्हिक आरामकक्ष आवेदन आळशी

आपखुषी आरामखुर्ची आव्हान आळीपाळीने

आपंगिता आरामशीर आशंका आक्षिप्त

आपत्ती (त्ति) आरूढ आशंकित आक्षेप

आपद्धर्म आरोग्य आशाळभूत आक्षेपक

आपमतलबी आरोपित आशीर्वचन आक्षेपार्ह

आपुलकी आरोपी आशीर्वाद आज्ञार्थ

आपोशन आर्जवी आशुतोष आज्ञाधारक

(आपोष्णी आर्थिक आश्चर्यचकित आज्ञांकित

आबादानी आर्द्रता आश्रमवासी


आबालवृद्ध आर्द्रा आश्रयदाता


आमटी आर्यावर्त आश्रित इकडून

आमंत्रण आलंकारिक आश्लेषा इकडेतिकडे

आमंत्रित आलस्य आश्वासन इंगळी

आमांश

आलापिनी आश्वासित इंगित

आमराई

आलिंगन आश्विनी इंग्रजी (इंग्लिश)

आमिष आलिशान आषाढी इच्छा

आमूलाग्र आलोकित आसक्त इच्छापूर्ती (र्ति) इच्छाशक्ती (क्ति) इमानी उक्त उडवाउडव

इच्छित इमारत उक्ती (क्ति) उंडगा

इच्छुक इयत्ता उगवती उडाणटप्पू

इज्जत इरकली उगाळणे उंडारणे

इटुकली-मिटुकली इरले उग्र उडीद

(इटकुली-मिटकुली) इशारा

उघडमीट
उड्डाण

इडापिडा इष्क

उघडीप
उणीव

इंतजाम

इष्ट
उचकी
उतरंड

इतःपर

इष्टनिष्टता
उचंबळणे
उतराई

इतरत्र

इष्टापत्ती (त्ति)
उचलेगिरी
उतारपेठ

इतराजी

इष्टांक
उचित
उतारा

इतस्ततः

इस्तरी (इस्त्री)
उच्चनीच
उतारी

इति (अव्यय)

इस्पितळ
उच्चपदस्थ
उतारू

इतिकर्तव्यता

इस्राइल (इस्राएल)
उच्चाटन
उतावळा

इतिहास

इस्लाम
उच्चार
उतावीळ

इतिवृत्त

इळीमिळी
उच्चारित
उत्कट

इत्थंभूत

इक्षू (क्षु)
उच्छाद
उत्कंठा

इत्यर्थ

उच्छ्वसित
उत्कंठित

इत्यादी (दि)

उच्छ्वास
उत्कर्ष

इंदिरा

ईडलिंबू
उच्छिष्ट
उत्कृष्ट

इंदू (दु)

ईद
उच्छृंखल
उत्क्रमण

इंदुप्रकाश

ईप्सित
उच्छेद
उत्क्रांत

इंदुमती

ईश
उंच
उत्क्रांती (ति)

इंद्रधनुष्य

ईशान्य
उंचवटा
उत्क्रांतितत्त्व

इंद्रनीळ (ल)

ईश्वर
उंचापुरा
उत्खनन

इंद्रवज्रा

ईश्वरी
उजवा
उत्तम

इंद्राणी

ईर्ष्या
उजळणी
उत्तमांग

इंद्रायणी

ईक्षण
उजाड
उत्तमोत्तम

इंद्रिय

उज्जयिनी
उत्तरदायित्व

इंधन

उज्ज्वल
उत्तरमीमांसा

इनाम

उकडणे
उटी
उत्तराधिकार

इनामदार

उकळी
उठाबशा
उत्तरार्ध

इन्कार

उकिडवा
उठाठेव
उत्तरीय

इन्स्पेक्टर

उकिरडा
उठारेटा (ठा)
उत्तरोत्तर प्रकल्प:हे शब्द हवेत on Wikipedia.Wikipedia