Jump to content

साहाय्य

Wiktionary कडून

विक्शनरी मदत मुख्यालय

Enable Marathi script
Input | Output | Help-forum for new users

विक्शनरी-परिचय
आधारस्तंभ | विक्शनरीची सफर

विक्शनरीचे संपादन कसे करावे
विकिसंज्ञा | प्रकल्प

चर्चा
विक्शनरी चावडी | नवोदितांसाठी मदतकेंद्र

विक्शनरी मदत लेखांची सुची
स्वागत आणि साहाय्य चमू(Helpdesk Team)

MediaWiki:Edittools

इतर संकेतस्थळांवरचा मजकूर परवानगीशिवाय येथे जसाचातसा उतरवू नये. असा मजकूर आढळल्यास तो काढून टाकण्यात येइल
तुम्ही केलेले बदल विक्शनरीवर लगेचच दिसतील.
  • बदल नुसते करुन बघण्यासाठी Wiktionary:धूळपाटी वापरा.
  • चर्चा पानांवर नेहमी आपले नांव व वेळ नोंदवा. हे करण्यासाठी ~~~~ अशी चार अक्षरे लिहिणे पुरेसे आहे.

सूचना:
  • येथे तुम्ही लिहिलेला मजकूर कोणीही बदलू शकते किंवा त्याचा वापर तुम्हाला मोबदला न देता करू शकते. हे कबूल नसल्यास कृपया लिहू नये.