पाहिजे असलेले लेख

Jump to navigation Jump to search

ही,ज्यांना अधिकांश दुवे आहेत अश्या अस्तित्वात नसलेल्या पानांची यादी आहे. यात ती पाने वगळली आहेत, ज्यांना फक्त पुनर्निर्देशनाचा दुवा आहे. अस्तित्वात नसलेली पण पुनर्निर्देशनाने जोडलेली जी पाने आहेत, अश्यांच्या यादीसाठी मोडकी पुनर्निर्देशने असलेल्या पानांची यादी बघा.

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती ०५:१४, १४ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. FUEL‏‎ (१०२ दुवे)
 2. विक्शनरी:बॅबेल‏‎ (४० दुवे)
 3. आंतरराष्ट्रीय‏‎ (३५ दुवे)
 4. स्वर‏‎ (२३ दुवे)
 5. व्यंजन‏‎ (२१ दुवे)
 6. मिश्र‏‎ (२० दुवे)
 7. विक्शनरी:FAQs‏‎ (१६ दुवे)
 8. मुळाक्षर वर्ग‏‎ (१४ दुवे)
 9. पोलंड‏‎ (११ दुवे)
 10. मध्ये‏‎ (१० दुवे)
 11. रोमन लिपी‏‎ (९ दुवे)
 12. ‏‎ (८ दुवे)
 13. शी‏‎ (८ दुवे)
 14. ‏‎ (८ दुवे)
 15. Wikipedia‏‎ (७ दुवे)
 16. dictionary‏‎ (७ दुवे)
 17. चा‏‎ (७ दुवे)
 18. ची‏‎ (७ दुवे)
 19. चे‏‎ (७ दुवे)
 20. ते‏‎ (७ दुवे)
 21. ने‏‎ (७ दुवे)
 22. नो‏‎ (७ दुवे)
 23. ला‏‎ (७ दुवे)
 24. शब्दक्रीडा दालन‏‎ (७ दुवे)
 25. हून‏‎ (७ दुवे)
 26. साचा:shortcut‏‎ (७ दुवे)
 27. वर्ग:भाषेप्रमाणे विकि संपादक‏‎ (७ दुवे)
 28. Interlingua‏‎ (६ दुवे)
 29. तत्सम‏‎ (६ दुवे)
 30. नी‏‎ (६ दुवे)
 31. मूळाक्षर वर्ग‏‎ (६ दुवे)
 32. abbreviation‏‎ (५ दुवे)
 33. idiom‏‎ (५ दुवे)
 34. इंग्लिश भाषा‏‎ (५ दुवे)
 35. तद्भव‏‎ (५ दुवे)
 36. महाराष्ट्र‏‎ (५ दुवे)
 37. विकिपीडिया:मदतकेंद्र‏‎ (५ दुवे)
 38. संस्कृत‏‎ (५ दुवे)
 39. सूर्य‏‎ (५ दुवे)
 40. विक्शनरी:List of protologisms‏‎ (५ दुवे)
 41. विक्शनरी:What Wiktionary is not‏‎ (५ दुवे)
 42. साचा:bot‏‎ (५ दुवे)
 43. साचा:bottom‏‎ (५ दुवे)
 44. साचा:mid‏‎ (५ दुवे)
 45. साचा:top‏‎ (५ दुवे)
 46. साचा:विकिपीडिआ:चावडी/प्रगती/जुन्या चर्चा‏‎ (५ दुवे)
 47. David‏‎ (४ दुवे)
 48. Ido‏‎ (४ दुवे)
 49. Lojban‏‎ (४ दुवे)
 50. Novial‏‎ (४ दुवे)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).