पाहिजे असलेले वर्ग

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १४:२१, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. सुचवलेले शब्द‏‎ (३१२ सदस्य)
 2. Project-भाषेप्रमाणे वापरकर्ते‏‎ (४१ सदस्य)
 3. अनुक्रमित नसलेली पाने‏‎ (१७ सदस्य)
 4. काम चालू‏‎ (१४ सदस्य)
 5. विकिपीडिआ संदर्भ‏‎ (१० सदस्य)
 6. विकिपीडिआ साहाय्य‏‎ (९ सदस्य)
 7. विकिसंज्ञा‏‎ (८ सदस्य)
 8. विकिपीडिआ संपादन‏‎ (७ सदस्य)
 9. मराठीकरण‏‎ (६ सदस्य)
 10. noun‏‎ (५ सदस्य)
 11. कागदपत्र उपपाने‏‎ (५ सदस्य)
 12. Files with no machine-readable author‏‎ (४ सदस्य)
 13. Files with no machine-readable description‏‎ (४ सदस्य)
 14. Files with no machine-readable license‏‎ (४ सदस्य)
 15. Files with no machine-readable source‏‎ (४ सदस्य)
 16. निःसंदिग्धीकरण साचे‏‎ (४ सदस्य)
 17. मराठी व्याकरण‏‎ (४ सदस्य)
 18. माध्यम प्रसिद्धी‏‎ (४ सदस्य)
 19. English-bodyparts‏‎ (३ सदस्य)
 20. English-nouns‏‎ (३ सदस्य)
 21. Wikipedia:Welcome templates‏‎ (३ सदस्य)
 22. जाणकार‏‎ (३ सदस्य)
 23. तत्सम शब्द‏‎ (३ सदस्य)
 24. धूळपाटी‏‎ (३ सदस्य)
 25. निःपक्षपाती दृष्टिकोन वाद‏‎ (३ सदस्य)
 26. पार्सरक्रिया वापरणारे साचे‏‎ (३ सदस्य)
 27. पुनर्लेखन‏‎ (३ सदस्य)
 28. बदल करण्याजोगे लेख‏‎ (३ सदस्य)
 29. मराठी टंकलेखन प्रणाली‏‎ (३ सदस्य)
 30. विकिपीडिया संदर्भ‏‎ (३ सदस्य)
 31. शुद्धलेखन‏‎ (३ सदस्य)
 32. 2002 establishments‏‎ (२ सदस्य)
 33. Educational websites‏‎ (२ सदस्य)
 34. Language user templates‏‎ (२ सदस्य)
 35. Nouns-English‏‎ (२ सदस्य)
 36. Online dictionaries‏‎ (२ सदस्य)
 37. Template documentation‏‎ (२ सदस्य)
 38. Welcome Templates‏‎ (२ सदस्य)
 39. Wikimedia projects‏‎ (२ सदस्य)
 40. Wiktionary:Welcome templates‏‎ (२ सदस्य)
 41. Wiktionary policies‏‎ (२ सदस्य)
 42. गणितीक्रिया वापरणारे साचे‏‎ (२ सदस्य)
 43. नि:पक्षपातीपणा वाद‏‎ (२ सदस्य)
 44. पाहिजे गुजरातीमध्ये उच्चार‏‎ (२ सदस्य)
 45. मराठी एकवचनी शब्द‏‎ (२ सदस्य)
 46. मराठी नपुंसकलिंगी शब्द‏‎ (२ सदस्य)
 47. मराठी विकिपीडिया प्रकल्प‏‎ (२ सदस्य)
 48. योग्यता वाद‏‎ (२ सदस्य)
 49. विकिपिडीया‏‎ (२ सदस्य)
 50. शुद्धलेखन चिकित्सा‏‎ (२ सदस्य)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).