माध्यम सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १८:१६, २२ जानेवारी २०२० पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

Bitmap images

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe१ (२५%)४,२०८ bytes (४ कि.बा.; २.७३%)
image/png.png, .apng३ (७५%)१,४९,८४० bytes (१४६ कि.बा.; ९७.३%)

Total file size for this section: १,५४,०४८ bytes (१५० कि.बा.; १००%).

सर्व संचिका

Total file size for all files: १,५४,०४८ bytes (१५० कि.बा.).